EFT is een krachtige methode die op een snelle, efficiënte en veilige manier komaf maakt met al uw klachten.

 

Klachten ontstaan wanneer een negatieve ervaring niet verwerkt wordt en in ons geheugen en energiesysteem wordt opgeslagen. Zulke ervaringen kunnen uitgroeien tot een psychologisch en /of fysisch probleem. Afhankelijk van de intensiteit van de ervaring kan men een  ernstige afname van de levenskwaliteit ervaren en in een neerwaartse spiraal terecht komen.


De klassieke psychotherapeut probeert via het denkproces gevoelens en emoties te veranderen. De Eft therapeut werkt net andersom. Hij zal via het gevoel de emotie en het denken veranderen. De inzichten komen dikwijls van de cliënt zelf.

 


Eft is een op meridianen gebaseerde psychotherapie. Elke psychische en fysische klacht vindt zijn oorzaak in de verstoring van het energiesysteem in het lichaam. Door het tikken op energiepunten kan men de storingen opheffen.  Het probleem wordt van zijn lading ontdaan en heeft bijgevolg  geen reden meer van bestaan. De energie kan terug vrijelijk stromen wat de cliënt een gevoel van bevrijding bezorgt.

 

Eft kan doeltreffend aangewend worden bij verwerking van trauma’s ,angsten, stress, verslavingen, slapeloosheid, pijn  enz…  In tegenstelling tot andere technieken hoeft de client de pijnen die verbonden zijn met het trauma niet “terug” te doorstaan. Veelal voelt de cliënt na één behandeling al het weldadig effect van EFT.

 

Hoe verloopt een behandeling :


In de eerste plaats wordt er een kort gesprek gevoerd. Waar wenst de cliënt aan te werken bv : spinnenangst, een trauma , zelfbeeld … Wat zijn de cliënt zijn verwachtingen en welke techniek zal het beste resultaat opleveren.

Bij een behandeling wordt er een probleem (blokkade) uit de spreekwoordelijke kast genomen en wordt  grondig aangepakt. De therapeut heeft verschillende technieken ter zijner beschikking en gaat samen met de cliënt aan de slag om alle aspecten van het probleem te ontladen.

 

Door het tikken op de acupunctuurpunten gaat de energie in de meridianen stromen en helpt ons lichaam mee om de blokkades op te lossen.  Alle angsten,pijnen die verbonden zijn met de blokkade verdwijnen zodra  de blokkade opgelost is.

 

Het grote voordeel is dat de cliënt een techniek aanleert en deze als tool zelf kan gebruiken. Er wordt gewerkt met de woorden die de cliënt  gebruikt.