Zoals we allemaal wel weten zeggen beelden meer dan woorden. Waarom toont reclame ons steeds beelden van het ideale gezin ? Om via ons gevoel ons koopgedrag te veranderen. Beelden roepen gevoelens op en deze worden in ons geheugen opgeslagen. Ongetwijfeld zal u zich bij leuke herinneringen, beelden, kleuren, geuren, geluiden voor de geest kunnen roepen.

 

 

Helaas : Beelden van minder prettige, pijnlijke, vernederende, beangstigende ervaringen, van op momenten toen we ons onzeker voelden, gekwetst voelden kunnen prompt te voorschijn komen als we in gelijkaardige situaties komen waar ze zich voor het eerst voordeden. De opgedane ervaringen van toen bepalen hoe we nu zijn en ons in relatie tot andere voelen en gedragen. Denk bijvoorbeeld maar aan een negatieve ervaring in je jeugd en hoe je dat nu nog onzeker maakt .

 

Matrix reimprinting in de praktijk Bij EFT matrix re-imprinting gaan we met emotioneel beladen beelden aan het werk . Een beladen beeld wordt met de combinatie van EFT en matrix re-imprinting ontladen, de negatieve invloed wordt ervan weggenomen zodat het beeld geen reden van bestaan meer heeft. Het mooie aan deze techniek is dat de cliënt zelf een grote inbreng heeft in het veranderen van het beladen beeld . Op het einde van de behandeling vindt de cliënt de beladenheid niet meer terug en de hinder die het veroorzaakte is verdwenen .